Maturitní otázky do angličtiny

School – Škola (slovíčka)

private school [‘praivit sku:l], independent [indi‘pend∂nt] school (brit.) – soukromá školapublic school [‘pablik sku:l] (brit.) – soukromá škola (typ drahé soukromé školy v Anglii)state school [‘steit sku:l] (brit.), public school [‘pablik sku:l] (amer.) –...

Cultural life – Kulturní život (slovíčka)

leisure time [‘lež∂ taim], leisure [‘lež∂(r)], spare time [‘spe∂ taim] – volný časrelaxing [ri‘læksiŋ] – odpočinektheatre [‘θi∂t∂(r)] (brit.), theater (amer.) – divadlotheatregoer [‘θi∂t∂g∂u∂(r)] (brit.), theatergoer (amer.) – návštěvník divadlaprogramme [‘pr∂ugræm] (brit.), program (amer.) –...

Health and disease – Zdraví a nemoc (slovíčka)

patient [‘peiš∂nt] – pacientphysician [fi‘ziš∂n], doctor [‘dokt∂(r)], MD [em‘di] – lékař, doktorGP [dži:‘pi:], general practitioner [džen∂r∂l præk’tiš∂n∂(r)] – praktický lékařfamily doctor [‘fæm∂li dokt∂(r)] – rodinný lékařconsultant [k∂n‘salt∂nt], specialist [‘speš∂list] – specialista, odborníknurse [nз:s] –...

Jobs – Povolání (slovíčka)

cook [kuk] – kuchař(ka)chef [šef] – šéfkuchař(ka)barman [‘ba:m∂n], bartender [‘ba:tend∂(r)] (zejm. amer.) – barmanbarmaid [‘ba:meid] – barmankawaiter [‘weit∂(r)] / waitress [‘weitr∂s] – číšník / číšniceshop assistant [‘šop ∂sist∂nt] (brit.), salesclerk [‘seilzklз:rk] (amer.) – prodavač(ka)cashier...

Housing – Bydlení (slovíčka)

roof [ru:f] – střechachimney [‘čimni] – komínwall [wo:l] – zeďskylight [‘skailait] – střešní oknodormer window [do:m∂ ‘wind∂u] – vikýřové oknobay [bei] window – arkýřové oknosash [sæš] window – posuvné okno (svisle)casement [‘keism∂nt] window –...

Sports – Sport (slovíčka)

sportsman [‘spo:tsm∂n] / sportswoman [‘spo:tswum∂n] (zejm. brit.), athlete [‘æθli:t] (zejm. amer.) – sportovec / sportovkyněfit [fit] – v kondici, ve formě, fitfitness [‘fitn∂s] – kondice, forma, zdatnostteam [ti:m] – mužstvo, týmamateur [‘æm∂t∂(r)] – amatérprofessional...

Food and drinks (slovíčka)

white bread [‘wait bred] – bílý chléb brown [braun] / dark [da:k] bread – tmavý chléb wholemeal [‘h∂ulmi:l] / wholewheat [‘h∂ulwi:t] bread – celozrnný chléb fried [fraid] bread – topinka (opečená na oleji) toast...

Shopping – Nakupování (slovíčka)

shop [šop] (brit.), store [sto:r] (zejm. amer.) – obchodhypermarket [‘haip∂ma:kit] – hypermarket, rozsáhlá velkoprodejnasupermarket [‘su:p∂ma:kit] – supermarket, samoobslužná prodejna potravin a potřeb pro domácnostmini mart [‘mini ma:t], mini mall [‘mini mo:l] (amer.) – menší...

Holiday, Travelling (slovíčka)

go for a hike – jít na výlet, jít na pěší túruset out on a hike – vyrazit na výletgo hiking – dělat pěší turistikuhiker – pěší turista, výletníkset out for a place –...

Relations – Vztahy (slovíčka)

FAMILY – RODINAfamily [‘fæm∂li] – rodinafamily member [fæm∂li ‘memb∂(r)] – člen rodiny, rodinný příslušníkrelative [‘rel∂tiv] – příbuznýgeneration [džen∂‘reiš∂n] – generacegeneration gap [džen∂‘reiš∂n gæp] – generační rozdílpartner [‘pa:tn∂(r)] – partner(ka)head [hed] of the family –...